Polska Muzyka Romantyczna

Wojciech Albert Sowiński

Michał Bergson

Ignacy Feliks Dobrzyński

Edward Wolff

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego